Zapytanie ofertowe nr 3

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 PO IG pt. Wczesna faza rozwoju powiazania kooperacyjnego „Klaster Technologii Human Cloud”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

[9] Badanie rynku usług i produktów informatycznych na potrzeby działalności powiązania kooperacyjnego

[12] Opracowanie ekspertyzy w zakresie możliwych kierunków rozwoju powiązania kooperacyjnego

Zapytanie ofertowe nr 3

Print Friendly