Zapytanie ofertowe nr 1

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 PO IG pt. Wczesna faza rozwoju powiazania kooperacyjnego „Klaster Technologii Human Cloud”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

[10] Doradztwo prawne w zakresie opracowania wzorów umów i regulaminów dla powiązania kooperacyjnego

[11] Doradztwo prawne w zakresie wyboru odpowiedniej licencji oprogramowania.

Zapytanie Ofertowe nr 1

Print Friendly