Wczesna faza rozwoju powiązania kooperacyjnego „Klaster Technologii Human Cloud”

Fundacja Human Cloud realizuje obecnie projekt pt.

Wczesna faza rozwoju powiązania kooperacyjnego "Klaster Technologii Human Cloud"

współfinansowany z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

  Program Operacyjny     Innowacyjna Gospodarka
  Oś Priorytetowa   5. Dyfuzja innowacji
  Działanie   5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym  

Głównym celem projektu jest przygotowanie przez powiazanie kooperacyjne wspólnej, innowacyjnej usługi outsourcingu informatycznego „Human Cloud”. W tym celu w ramach powiazania kooperacyjnego we wczesnej fazie rozwoju wymagane jest opracowanie wspólnej strategii rozwoju powiazania kooperacyjnego, a następnie jej realizacja (wdrażanie) by móc innowacyjna usługę wprowadzić na rynek. Pośrednim celem projektu jest stworzenie warunków techniczno-organizacyjnych niezbędnych do funkcjonowania powiazania kooperacyjnego.

Powyższe cele realizowane będą poprzez stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej klastra, warunków technicznych do dalszego rozwoju powiazania, przygotowanie strategii optymalnego rozwoju klastra oraz opracowanie wspólnego, nowego i kompleksowego rozwiązania technologicznego w zakresie informatycznych usług outsourcingowych. Podejmowane działania w ramach projektu są istota wczesnej fazy rozwoju powiazania kooperacyjnego, co umożliwi mu i jego uczestnikom długofalowy rozwój. Idea wczesnej fazy rozwoju powiazania kooperacyjnego jest umożliwienie wymiany doświadczeń i transferu wiedzy miedzy przedsiębiorstwami z branży informatycznej, instytucjami otoczenia biznesu i organizacją badawczą.

Human Cloud

Print Friendly