Task Forces

To pojęcie oraz sposób organizacji sił niezbędnych do wykonania zadania wywodzące się z wojskowości znakomicie przyjęły się w dziedzinie organizacji projektów (ICT).

 

Każda organizacja w tym firma ma zwykle trwały podział obowiązków oraz ustaloną hierarchię. Taki stan rzeczy powoduje, że zadania podejmowane przez organizacje są przydzielane do oddziałów, pionów, komórek, zespołów a kierowane do realizacji zadania osoby mieszczą się w zasobach personalnych jednostek wypełniających zadanie. Jeżeli brakuje osób lub brakuje kwalifikacji w zespole jednostka realizująca zadanie jest reorganizowana i jest skład zmienia się. Taki tradycyjny model pracy nie sprawdza się, kiedy zadania, przed jakimi staje wykonawca mają różnoraki charakter i zmienne w czasie wymagania.

Zastosowanie modelu Task Forces pozwala rozwiązać te problemy. Do poszczególnych zadań przydzielane są zespoły, ale ich skład jest elastyczny. Zespół dobierany jest do każdego zadania indywidualnie a po realizacji zamierzeń członkowie zespołu tymczasowego wracają do swoich pierwotnych „przydziałów”.

Z jednej strony taki elastyczny system jest bardzo wygodny i pozwala zawsze dobrać kompetencje i liczebność zespołu do realizowanego zadania. Z drugiej strony wymaga istotnej dojrzałości pracowników i kierowników zespołów, [perfekcyjnej komunikacji w zespole oraz odpowiednio elastycznego sytemu zaradzania przedsiębiorstwem. Niebagatelny jest tez problem rozliczania kosztów realizacji zlecenia w takim wypadku jako że koszty powstają w wielu miejsca niekoniecznie bezpośrednio związanych z samym zespołem powołanym tymczasowo.

W praktyce, w dużej części projektów innowacyjnych charakteryzujących się niepowtarzalnymi warunkami realizacji oraz wymagającymi udziału licznych ekspertów ten model organizacji sprawdza się znakomicie. Jedną z jego bardzo dużych zalet jest absorbowanie i uwalnianie zasobów w ramach przedsiębiorstwa w sposób elastyczny i szybki, ale także w pełni kontrolowalny. To ostatnie ważne jest szczególnie w wypadku projektów gdzie bezpieczeństwo własności intelektualnej oraz jakość prac są krytyczne (ICT). W ramach klastra „Human Cloud” podejście wzorowane na rozwiązaniach Task Forces jest szalenie przydatne.

Struktura Klastra pozwala nam na poszerzenie dostępności zasobów, a platforma informatyczna (oprogramowanie i sprzęt) umożliwia prawidłowe zarządzanie takimi projektami oraz ich rozliczanie. W wypadkach szczególnych, kiedy ważna jest praca w jednym miejscu zasoby Klastra będą w stanie zgromadzić zespół w jednym miejscu i o jednym czasie.

Print Friendly