Poszukujemy wykwalifikowanych pracowników

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 PO IG pt. Wczesna faza rozwoju powiązania kooperacyjnego „Klaster Technologii Human Cloud” poszukujemy wykwalifikowanych pracowników na stanowiska: 

  Kierownik Projektu

Wymagania:

  • Doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami
  • Wiedza z branży informatycznej

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie się odpowiedzialna za koordynację wydatków projektowych, zarządzanie i koordynację pracy członków powiązania kooperacyjnego, koordynację sporządzania strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego, prowadzenie dokumentacji projektowej, zarządzanie produktami projektu i udostępnianie ich wszystkim członkom powiązania kooperacyjnego.

Forma zatrudnienia:

umowa o pracę

Wymiar etatu:

pełny etat

Termin składania aplikacji:

27.02.2014

 

 Specjalista ds. innowacji i technologii (broker innowacji)

Wymagania:

  • Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami
  • Doświadczenie w wykorzystywaniu nowych technologii w przedsiębiorstwach
  • Umiejętność zarządzania wiedzą oraz informacją
  • Umiejętność transferowania wiedzy i technologii pomiędzy przedsiębiorcami a nauką, instytucjami otoczenia biznesu oraz ośrodkami badawczymi.

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wspomaganie członków powiązania kooperacyjnego w opracowywaniu wspólnej strategii powiązania kooperacyjnego – przede wszystkim pod kątem komercjalizacji innowacyjnej usługi informatycznej ("human cloud"), integracji pomysłów technologicznych członków powiązania kooperacyjnego w spójne, jednolite innowacyjne projekty informatyczne.

Forma zatrudnienia:

umowa o pracę

Wymiar etatu:

pełny etat

Termin składania aplikacji:

27.02.2014

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail:  rekrutacja@humancloud.pl

Print Friendly