Outsourcing w erze telepracy

„Chcę pracować zdalnie” – to deklaracja, która coraz częściej słyszymy czasie rozmów z młodymi inżynierami. Czy to nowy wymysł, moda – czy też czekająca nas praktyka dnia codziennego.Konkluzja jest zaskakująca: My już pracujemy zdalnie.

 

Obecne środki komunikacji elektronicznej stworzyły znakomita podstawę do pracy zdalnej. Większość z nas wykonuje już takie zadania nie zdając sobie z tego sprawy. Przecież niekoniecznie praca zdalna ma polegać na pracy „z domu”. To duże uproszczenie. W praktyce większość obecnie prowadzonych projektów informatycznych odbywa się zdalnie. Zespoły są oddzielone od klienta tysiącami kilometrów. Często zespoły testowe pracują w innych lokalizacjach czy też są wynajmowane od innych firm. Zarząd oraz menagerowie z racji częstych wyjazdów zarządzają procesami w przedsiębiorstwie z dala od swojego biurka.

Proces ten nastąpił samoczynnie i w naturalny sposób. Niestety w wielu wypadkach jest nieuświadomiony i zamiast wprowadzania oczywistych efektów pozytywnych zwiększa jedynie ryzyko w projekcie.

Klaster Human Cloud wykorzystuje wszystkie dobre doświadczenia oraz wprowadza istotne innowacje do modelu telepracy. Wykorzystujemy te unikalne możliwości, jakie stwarza praca na odległość do grupowania kompetentnych i doświadczonych pracowników oraz całych sprawdzonych zespołów do realizacji zadań. Nie jest dla nas ograniczeniem odległość geograficzna, języki, dostępność oprogramowania i sprzętu specjalistycznego w poszczególnych lokacjach.

Nasz klient otrzymuje to, co jest w tej chwili najlepsze na świecie nie ruszając się ze swojego miejsca.

Poprzez biura w Polsce i poza granicami jesteśmy w stanie realizować projekty w trybie 24 godzinnym bez wymuszania zmianowości. Zespoły i członkowie zespołów w różnych strefach czasowych mogą znakomicie się uzupełniać, jeżeli jest taka potrzeba. W skrajnych przypadkach oznacza to kilkukrotne przyspieszenie realizacji prac. Innym efektem jest podniesienie jakości realizowanych zadań kiedy zespoły w różnych strefach czasowych uzupełniają się wzajemnie w zakresie tworzenia i testowania rozwiązań.

Telepraca to nie tylko wideokonferencje, Skype, emaile czy Webex.

Firmy członkowie Klastra posiadają już obecnie wieloletnie doświadczenie w stosowaniu pracy zdalnej a powstające i rozwijane na poziomie Klastra zasoby informatycznego wspomagania prowadzenia projektów oraz komunikacji w projektach zapewniają naszym Klientom znakomitą obsługę. Równocześnie dzięki stosowanym rozwiązaniom Klaster uzyskuje istotna przewagę konkurencyjną na rynku.

Klaster jest jedynym rozwiązaniem gdzie spotykają się możliwości oferowane przez technologie komunikacyjne w zakresie telepracy z realnymi kompetentnymi zasobami rozproszonymi firm członków Klastra. Takie połączenie daje nową jakość poprzez oferowanie Klientowi najlepszych możliwych zasobów niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki temu projekty na rzecz Klienta realizowane sa przez najlepsze zespoły, szybko i z najwyższą jakością.

Print Friendly