Ministerstwo Rozwoju ogłasza konkurs na KKK

Ministerstwo Rozwoju poinformowało o rozpoczęciu naboru wniosków w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK). O uzyskanie takiego statusu starał się będzie m.in. klaster Human Cloud.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 16 maja 2016 r. o godz. 8.30, a zakończy się 15 lipca 2016 r. o godzinie 16.00. Status Krajowego Klastra Kluczowego ma zostać przyznany jedynie klastrom, które w konkursie Ministerstwa Rozwoju zostaną wskazane jako te o największym znaczeniu dla gospodarki i zdolne do międzynarodowej konkurencji.

 

Print Friendly