Międzynarodowy sukces Speednet.

W ramach projektu zorganizowanego przez Klaster firma Speednet zrealizowała zlecenie na rzecz jednej z największych Amerykańskich instytucji z branży finansowej.

 

Umowa podpisana między Speednet sp. z o.o. a Fair Isaac Corporation dotyczyła realizacji korporacyjnej strony internetowej. FICO jest jedną z największych firm działających na terenie USA w zakresie zaawansowanej analityki danych wykorzystywanych w wielu obszarach biznesowych. W tym tak krytycznych jak ocena ryzyka, bezpieczeństwo, zarządzanie, marketing.
Kontrakt został zawarty w wyniku współdziałania członków Klastra w ramach wspólnego projektu. Jego podstawowym założeniem było zbadanie możliwości ekspansji podmiotów należących do Klastra na rynek Amerykański. Liderem projektu była Polska Amerykańska Rada Współpracy, stowarzyszenie to organizowało wszelkie działania na terenie USA, przy aktywnym wsparciu spółki LGBS. Klaster odpowiedzialny był za koordynację działań między podmiotami.
Na bazie zebranych doświadczeń przewidywane jest zintensyfikowanie działań na rzecz internacjonalizacji Klastra.

 

Print Friendly