III Kongres Klastrów Polskich z udziałem Human Cloud.

Przedstawiciele naszego klastra wzięli udział w spotkaniu środowiska klastrowego oraz instytucji otoczenia biznesu, agend rządowych i polityków, zorganizowane w Sejmie RP.

 

22 września 2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzający klastrami, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki oraz administracji rządowej i samorządowej spotkali się, żeby dyskutować na temat narzędzi wspierania i rozwoju klastrów w Polsce. Padały pytania, jak rozwijać polskie klastry za pomocą środków publicznych, w jaki sposób wykorzystywać je do wdrażania innowacji i jak uwalniać potencjał naukowców zatrudnionych w klastrach.
W trakcie dyskusji panelowych pojawiło się też wiele wątków dotyczących trudności jakie klastry napotykają w codziennej działalności, powodowanych brakiem stabilnych regulacji dotyczących ich działania oraz finansowania. W tym kontekście zdecydowanie największe emocje wzbudził pierwszy z paneli „Wsparcie Klastrów z wykorzystaniem środków publicznych – czy jest (sens), o co się starać?”. Paneliści musieli zmierzyć się z licznymi krytycznymi uwagami padającymi ze strony przedstawicieli klastrów, w tym także dotyczącymi trwającej procedury wyłaniania Kluczowych Klastrów Kluczowych. Z wielu głosów wyłoniła się jednoznacznie negatywna ocena sposobu przeprowadzenia tego procesu. 

Główny przekaz, jaki przyniósł III Kongres Klastrów Polskich, jest dla naszego klastra pozytywny. Podmioty zainteresowane internacjonalizacją mogą liczyć na ścieżki prowadzące do uzyskania wsparcia w tym zakresie. Będzie to możliwe zarówno na poziomie budżetów centralnych jak i lokalnych. 

Human Cloud reprezentowany był przez Pawła Błażycę i Mariusza Knysaka.

Print Friendly