Human Cloud wspiera młodych naukowców

21.06. na Politechnice Częstochowskiej odbyła się Studencka Konferencja Naukowa, współorganizowana przez klaster.

W ramach imprezy młodzi naukowcy przedstawiali wyniki swoich badań, które w tym roku koncentrowały się wokół zagadnień technicznych związanych z budową gier komputerowych. Jury uznało za najlepszą, pracę Pana Konrada Gryzwalda. Nagroda główna, jaką otrzymał zwycięzca ufundowana została przez członka klastra, firmę Notebook-Center.pl. Pozostali uczestnicy konferencji otrzymali nagrody książkowe. Klaster Human Cloud, wychodząc poza powierzoną rolę patrona merytorycznego, oprócz współtworzenia scenariusza konferencji, włączył się także w tok organizacji imprezy. Zmobilizowanie lokalnych członków klastra nie tylko zwiększyło atrakcyjność imprezy ale także dobrze rokuje przyszłym tego typu przedsięwzięciom.

 

Print Friendly