Human Cloud patronem X Forum Nowej Gospodarki

Ostatnia edycja imprezy odbyła się 10.06.2016 w przestrzeni katowickiego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, tradycyjnie gromadząc kilkuset gości.

Organizowane od 2012 r. Forum Nowej Gospodarki jest platformą współpracy przedstawicieli wielu branż, wspierającą rozwój „nowej gospodarki” w Polsce. To ponadregionalna inicjatywa skupiająca się na rozwoju innowacyjnych technologii w województwach śląskim i małopolskim poprzez spotkania, dyskusje panelowe i wymianę doświadczeń  pomiędzy liderami gospodarki, nauki oraz administracji.

Tematami przewodnimi imprezy były energetyka oraz miasta przyszłości. Human Cloud jako patron wspierał merytorycznie zorganizowanie panelu dyskusyjnego poświęconego tym właśnie kwestiom. Szczególny nacisk kładąc na konieczność zachowania równowagi między sferą  technologii czy logistyką a polityką społeczną i wzrostem gospodarczym osiąganym w sposób zrównoważony.

X Forum Nowej Gospodarki organizowane było pod patronatami wielu ministerstw, mediów i branżowych instytucji. Impreza otrzymała też patronat honorowy Marszałków Województw Śląskiego i Małopolskiego jak również Prezydenta Miasta Katowic. Gospodarzem i współorganizatorem wydarzenia był Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, obok przedstawicieli świata nauki (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska) oraz otoczenia biznesu (Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Euro InnoPark).

 

 

Print Friendly