Human Cloud na spotkaniu informacyjnym KKK

Ministerstwo Rozwoju zorganizowało spotkanie informacyjne dla klastrów, które biorą udział w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK). Uczestniczył w nim także pełnomocnik zarządu klastra Human Cloud.

 

Spotkanie odbyło się 21 kwietnia br. w Ministerstwie Rozwoju, którego siedziba mieści się na Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Podczas spotkania została podsumowana I runda konkursu (najważniejsze wnioski, rekomendacje dla koordynatorów), a także szczegółowo omówiono aktualne wymagania wobec wnioskodawców. Spotkania stanowiło również platformę do wymiany zdań na temat przyjętej wobec klastrów polityki. Ze strony środowiska klastrowego nie brakło rzeczowych uwag i postulatów. Przedstawiciele ministerstwa i PARP wykazali życzliwe zainteresowanie podnoszonymi kwestiami. Status Krajowego Klastra Kluczowego ma zostać przyznany jedynie dużym klastrom, które w konkursie Ministerstwa Rozwoju zostaną wskazane jako te o największym znaczeniu dla gospodarki i zdolne do międzynarodowej konkurencji.

 

Print Friendly