Human Cloud gościem na spotkaniu Grupy EUVIC

W dniau 27.01.2016 w hotelu Intercontinental w Warszawie odbyło się spotkanie spółek z Grupy kapitałowej EUVIC. Wziął w nim także udział przedstawiciel klastra Human Cloud.

Celem spotkania było omówienie bieżącej działalności Grupy EUVIC, a także zaplanowanie kolejnych etapów rozwoju, w tym także zwiększenie kooperacji z klastrem Human Cloud. Klaster był reprezentowany na spotkaniu przez Mariusza Knysaka, pełnomocnika zarządu Human Cloud. Oprócz klastra zaproszone były też inne podmioty nie należące do Grupy EUVIC, m.in. IBM Polska oraz spółka FRU.PL. Bła to więc okazja do nawiązania bezpośrednich relacji z tymi podmiotami. 

 

 

 

 

 

Print Friendly