Agile – odpowiedz na problemy komunikacji

W ramach projektów prowadzonych przez Klaster staramy się stosować metodologie prowadzenia projektów Agile (lub jej modyfikacje) wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

 

Metodologia Agile narzuca krótkie pętle pomiędzy przydzielaniem zadań a weryfikacją efektów. Jest to bardzo przydatne, kiedy zespoły są rozproszone, ale także znakomicie sprawdza się przy zespołach pracujących „w jednym pokoju”.

Scrum narzuca z kolei zwięzłość wypowiedzi i krytyczny stosunek do podejmowanych działań i otrzymywanych rezultatów. Wspomaga także zdecydowanie grupowe podejmowanie decyzji i zobowiązań w zespole.

Wprowadzenie Agile/Scrum w połączenie z praca zdalną pozwala na szalenie efektywne wykorzystanie potencjału zespołu, którego członkowie mogą być rozproszeni geograficznie. Uzupełnienie organizacji spotkań o środki komunikacji elektronicznej powoduje, że nawet w wypadku międzynarodowego zespołu pracuje on praktycznie bez żadnych przeszkód.

Wprowadzenie metodologii pracy AGILE/SCURM w połączeniu z komunikacją elektroniczną i zdalnym wykorzystaniem zasobów Klastra jest rozwiązaniem rewolucyjnych ale równocześnie sprawdzonym w wieloletniej praktyce.

Print Friendly